فعالبت ورزشی، تحرک جسمانی، چاقی، زندگی ساکن، افراد پیر، CDC، WHO

فقدان فعالیت جسمانی یک ریسک فاکتور بسیاری از بیماری‎های جدی است. شاید این واقعیت که نه بزرگسالان و نه نوجوانان دارای فعالیت ورزشی در حد کافی نیستند،

چندان شگفت‎انگیز نباشد. اما تحقیق جدید نشان می‎دهد که وضعیت ممکن است بسیار نگران کننده‎تر از چیزی باشد که پیشتر گمان می‎رفت. CDC توصیه می‎کند که افراد بزرگسال

باید دستکم 2.5 ساعت در طول هفته دارای فعالیت ورزشی باشند.

دیدگاه خود را ثبت کنید