ورزشی عالی برای کاهش چربی شکم
هولاهوپ یا حلقه رنگی در ۳۰ دقیقه ۳۰۰ کالری می‌سوزاند؛

به گزارش گیم کلوپ هولاهوپ یا حلقه رنگی در ۳۰ دقیقه ۳۰۰ کالری می‌سوزاند؛ برای این کار یک حلقه رنگی برای بزرگسال (حلقه‌های بزرگسالان بزرگتر و سنگنی‌تر از حلقه‌های کودکان هستند) تهیه کنید، آن را دور کمرتان بچرخانید، برای شروع یک پایتان را جلوتر از دیگری بگذارید و وزنتان را به عقب و جلو بدهید، اگر در ابتدا زیاد موفق نبودید اشکالی ندارد چون با این حال باز هم کالری زیادی می‌سوزانید و هر بار که موفق می‌شوید حلقه را بچرخانید کالری بیشتری می‌سوزد.

دیدگاه خود را ثبت کنید